Ann Kristin Løe

Ann Kristin Løe er utdannet ergoterapeut med master i relasjonsledelse (tema læring og resultatoppnåelse i NAV-kontor med vekt på myndiggjøring). I tillegg til stillingen som seniorrådgiver for forskning og utdanning ved regionkontoret, har hun en 50% stilling i prosjektet økt kompetanse i Arbeids-og velferdsdirektoratet og verv som 2. nestleder i Ergoterapeutene. Hun har mange års erfaring fra utviklingsarbeid, hovedsakelig innenfor offentlig sektor. Utvikling av arbeidsprosesser, metoder, formidling, prosessveiledning, kompetanseutvikling, tjenesteutvikling, ledelse, organisasjonsendringer og samhandling. Erfaringsbakgrunnen hennes er bredt sammensatt innenfor mange fagområder. Hun har jobbet på alle nivå i offentlig forvaltning, både på lokal, fylkes og direktoratsnivå. De siste årene har Ann Kristin jobbet som prosjektleder og implementeringskoordinator med ulike utviklingsoppgaver og trives med å få til endringsprosesser. Hun har lang erfaring fra samarbeid med mange aktører fra næringsliv, helsevesen, offentlig sektor og sist men ikke minst, med forsknings og utdanningsinstitusjonene.