Beskrivelse

Hva nå- programmet er et tjenesteinnovasjons- og forskningsprosjekt finansiert av arbeids- og velferdsdirektoratet, og et program for langtidssykmeldte som ønsker en restart.  

“Hva nå” er ikke et ordinært spørsmål. Det er et spørsmål om min fremtid. En oppsummering av det som er nå. En nysgjerrighet. En utålmodighet. En rastløshet om noe som kan bli. Et løfte om alltid å se bak det som er. Å utfordre det jeg tar for gitt. For kontinuerlig å spørre: “Ja, hva nå?” Til meg selv og de rundt. Stille nye spørsmål, som kan gi meg nye svar. Nye muligheter. Å stille spørsmål ved alt.