Designet

I denne filmen ser en på hvordan man kan gjennomføre et randomisert kontrollert forsøk (RCT). Dette designet er ofte omtalt som selve gullstandarden for effektmåling blant forskere. Se link under for video. 

Videolink til gjennomføring av RCT-studie