Elisabeth Gedde

Elisabeth er ergoterapeut med master i helsefremmende arbeid – i tillegg til arbeidsrettet rehabilitering (60 studiepoeng). Hun jobber som ergoterapeut og jobbkonsulent for Oppfølgingsenheten Frisk. I oppfølgingsenheten Frisk har hun hovedansvaret for arbeidsinkludering i spesialisthelsetjenesten. Elisabeth er prosjektmedarbeider for «Hva nå? prosjektet», hvor hun blant annet har gjennomført flere telefonintervjuer i forhold til RTW-Barrier Project. Har jobbet 16 år i forskjellige bedriftshelsetjenester hvor oppfølging av sykemeldte har vært en sentral oppgave, både på individ og systemnivå hos de enkelte kundene. Før det jobbet hun 4 år på hjelpemiddelsentralen i Oslo hvor hun var hovedansvarlig for hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet. Ellers har Elisabeth vært sentral i Norsk ergoterapeutforbund og holdt kurs for arbeidsplasstilrettelegging, både nettbasert opplæring og vanlig ukes kurs, for å bli sertifisert til arbeidsplassvurdering for NAV.