Fjoralba Sadja

Fjoralba er både ergoterapeut og sosionom, og ansatt i NAV. Hun har tatt master i Helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Masterprosjektet hennes omhandlet hva langtidssykmeldte erfarer som barrierer for å komme tilbake i jobb. Ønsker du å se nærmere på denne masteroppgaven ligger den under “publikasjoner” i menyen.