Mikkel Magnus Thørrisen

Mikkel er utdannet master i helse- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber nå som doktorgradsstipendiat ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus). Han skriver doktorgrad i et prosjekt i regi av Universitetet i Stavanger som handler om alkohol, arbeidsliv, sykefravær og implementering av arbeidsplassbaserte intervensjoner. Han har tidligere jobbet i NAV, med veiledning og oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger og sykmeldte, så vel som mottakere av tiltakspenger, dagpenger og økonomisk sosialhjelp.