Ole Terje Herredsvela

Ole Terje Herredsvela er sosionom og jobber som rådgiver på fylkeskontoret til NAV Rogaland. Han jobber med oppfølging, utvikling og støtte rettet mot NAV-kontor. Ole Terje har tidligere jobbet flere år på NAV-kontor med oppfølging av sykmeldte, og oppfølging av personer under arbeidsavklaring.