Prosjektgruppe

Har du lyst til å vite mer om prosjektgruppen? Trykk på navnet til den du ønsker å lese mer om. 

Randi Wågø Aas er professor i arbeidshelse ved Universitet i Stavanger og OsloMet storbyuniversitetet, og leder for Hva nå-prosjektet. 

Ann Kristin Løe er seniorrådgiver innen forskning og utdanning for NAV Trøndelag og prosjektansatt i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun er prosjektansvarlig for Hva nå-prosjektet i NAV Trøndelag.

Ole Terje Herredsvela er rådgiver i NAV Rogaland. Han er prosjektansvarlig for Hva nå-prosjektet i NAV Rogaland.

Hilde Merete Bygland er seniorrådgiver i NAV Trøndelag. Hun bidrar som prosjektansvarlig for Hva nå-prosjektet i NAV Trøndelag.

Mikkel Magnus Thørrisen er stipendiat ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er forsker i Hva nå-prosjektet.

Cecilie Karlstad Innerby er forskningsassistent ved Universitetet i Stavanger og koordinator i Presenter – Making Sense of Science.

Fjoralba Sadja er ansatt i NAV Rogaland som veileder på NAV-kontor. Hun er tilknyttet Hva nå-prosjektet som masterstudent i Helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Gitte Næss praktiserer som kiropraktor i Stavanger. Hun er tilknyttet Hva nå-prosjektet som masterstudent i Helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Emilie Aas Torland er masterstudent ved Universitetet i Stavanger. Hun er tilknyttet prosjektets intervensjonsprogram som koordinator i Presenter – Making Sense of Science.

Elisabeth Gedde jobber i oppfølgingsenheten Frisk, Oslo. Hun er tilknyttet prosjektet under sin spesialistutdanning i arbeidshelse, etter å ha tatt mastergrad.