Randi Wågø Aas

Randi er professor ved UiS og OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus). Hun er ergoterapeut og har jobbet med arbeidshelse også i praksisfeltet. Randi har i hele sin karriere jobbet for å bedre kunnskapsgrunnlaget i praksisfeltet, samt bidra til å minske gapet mellom forskning og praksis. Den største lidenskapen har vært å oversette forskning til praksis innen arbeidshelse-feltet, spesielt rettet mot kunnskap som omhandler konkrete tiltak.