Rekruttering

Vi rekrutterer 400 langtidssykmeldte i NAV-Trøndelag og 400 i NAV-Rogaland. Derved er det 200 som får «Hva nå?» -programmet i hvert fylke. Invitasjon om å delta i studien skjer på utvalgte NAV-kontor:
– Via SMS
– Via Ditt NAV
– Via NAV-veileder
– Via informasjonsmøter