Utvikling

Programmet «Hva nå?» bygger i hovedsak på de godt dokumenterte tilbakeførings-programmene WDPI og SE/IPS, samt nasjonal og internasjonal forskning på biopsykososial sykefraværsoppfølging.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
WDPI= Work Disability Prevention and Integration
SE= Supported Employment
IPS= Individual Placement and Support